BREEAM-NL In-Use
De internationale standaard

BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden beoordeeld. Er wordt bij de BREEAM-NL In-Use-beoordeling gelet op drie onderdelen, te weten:

 • Asset: over de duurzame prestaties van het gebouw.
 • Beheer: over hoe duurzaam het gebouw wordt beheerd.
 • Gebruik: over hoe het gebouw op een duurzame wijze wordt gebruikt.

Deze drie onderdelen worden ieder beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën:

 • Management
 • Gezondheid
 • Energie
 • Transport
 • Water
 • Materialen
 • Afval
 • Landgebruik & ecologie
 • Vervuiling

Voordelen van BREEAM-NL In-Use

 • Continu inzicht in duurzaamheidsscore van het gebouw, het beheer en het gebruik.
 • Zicht op invloed van groot onderhoud of kleine renovaties.
 • Reductie van operationele kosten door verduurzamen gebouw.
 • Aantoonbare meerwaarde van een duurzaam gebouw.
 • Mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA/Vamil).
 • Verbetering van productiviteit en gezondheid.
 • Verminderen risico’s (en lagere risico-opslag bij leningen).
 • Positieve invloed op aantrekken investeerders en gebruikers.
 • Goed voor communicatie en imago.
 • Onderscheidend vermogen.
 • Internationaal en nationaal leidend systeem.

Het is ook mogelijk om het gebouw alleen voor het onderdeel Asset te beoordelen en een certificaat af te geven. Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Jaarlijks wordt de score opnieuw bepaald. Een certificaat kan tot twee keer toe worden verlengd, daarna moet het opnieuw worden aangevraagd.

Adviesbureau Sijperda-Hardy: beschikbaar voor uw BREEAM-NL In-Use-beoordeling!

 • Internationaal erkend
 • Duidelijke duurzaamheidsscore
 • Financieel aantrekkelijk
Klaas Brandsma
Vragen?
Ik help u graag verder.
0515-429787
Bezig met laden