Opvang- en doorstroomcapaciteit berekeningen
Veilig vluchten

Opvang- en doorstroomcapaciteit

Opvang- en doorstroomcapaciteit

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden aangegeven wat het maximale aantal personen is dat gelijktijdig in uw pand aanwezig kan zijn. Met een berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit wordt vastgesteld of het gebouw de juiste vluchtroutes heeft zodat men zich bij brand en andere calamiteiten in veiligheid kan brengen.

De opvangcapaciteit is samen met de doorstroomcapaciteit een begrip dat in de bouwregelgeving hiervoor wordt gehanteerd.

Om vanuit een gebouw snel en veilig te kunnen vluchten moeten er conform Bouwbesluit 2012 vluchtroutes voeren vanaf alle voor personen toegankelijke vloeren. Op deze vluchtroutes geldt in beginsel een maximale loopafstand van 30 meter tot een subbrandcompartiment.

Indien niet rechtstreeks naar buiten kan worden gevlucht vanuit een subbrandcompartiment, is het vaak niet mogelijk om over de volledige route naar buiten deze capaciteit te realiseren. Met name bij trappenhuizen, die een relatief lage doorstroomcapaciteit hebben, is de capaciteit vaak te laag om iedereen direct door te laten lopen. Voor deze situaties maakt de Regeling Bouwbesluit het mogelijk om de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes uitgebreider te berekenen. De uitgangspunten van deze berekening zijn als volgt:

  • Ieder subbrandcompartiment moet binnen 1 minuut kunnen worden ontruimd.
  • Het gehele gebouw moet binnen 15 minuten kunnen worden ontruimd. Indien er sprake is van voorportalen voor de trappenhuizen dan mag dit 20 minuten zijn en bij een veiligheidsvluchtroute is maximaal 30 minuten toegestaan.

U wil weten of alle mensen het gebouw bij brand wel tijdig kunnen verlaten, of u wil voor een ver­gunning aantoonbaar maken dat de vluchtroutes volstaan. Wij kunnen een dergelijke opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening voor u uitvoeren, om te bepalen of de vluchtroutes de juiste afmetingen hebben en of ze aan alle eisen voldoen.

Indien dit niet het geval is, zullen wij aangeven welke mogelijkheden u heeft om wel te kunnen voldoen aan de relevante eisen.

Adviesbureau Sijperda-Hardy: specialisten in opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen.

Neem contact op:

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

  • Veiligheid voorop
  • Relevante kennis
  • Adequate dienstverlening
Boudewijn Dijkstra
Vragen?
Ik help u graag verder.
0515-429782
Bezig met laden