Disclaimer

Welkom op Sijperda-Hardy.nl. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen:

  1. Informatie: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij streven naar het verstrekken van accurate en actuele informatie, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de inhoud.

  2. Gebruik van de website: Het gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

  3. Aansprakelijkheid: Sijperda-Hardy.nl, inclusief haar eigenaren, medewerkers en vertegenwoordigers, is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens of winst.

  4. Externe links: Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle staan van Sijperda-Hardy.nl. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven van de daarin geuite opvattingen.

  5. Intellectuele eigendom: De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, logo's, en software, is eigendom van Sijperda-Hardy.nl en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeautoriseerd gebruik van deze inhoud kan in strijd zijn met deze rechten.

  6. Wijzigingen: Sijperda-Hardy.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van deze disclaimer. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.

  7. Toepasselijk recht: Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door verder te gaan met het gebruik van deze website, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze disclaimer, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

Bezig met laden