Alles-in-1-school De Knotwilg

Amsterdam

’Frisse scholen klasse B’
Opdrachtgever:
Stichting Bijzonderwijs
Disciplines:
Installatietechniek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaam,

Kenmerken:

De nieuwbouw van "De Knotwilg" betreft een basisschool van in totaal 2.950 m2 bvo. Het is een onderwijsgebouw voor 10 groepen met doorgroei naar 13 groepen. Tevens is er een voor- en naschoolse kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar en wordt er een gymzaal gerealiseerd. 

Bijzonderheden:

Voor "De Knotwilg" is gestart met een integraal haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van duurzame technieken in combinatie met het bepalen van de bouwfysische uitgangspunten. Op basis van dit onderzoek wordt een systeemkeuze vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en architect. Uiteraard wordt het onderzoek en systeemkeuze financieel onderbouwd en kan er een gefundeerde keuze gemaakt worden op basis van economische en duurzame haalbaarheid. 

"De Knotwilg" wordt een zogenaamde BENG school (Bijna Energie Neutrale School). De primaire opwekking van de warmte en koeling wordt verzorgd door twee lucht/water warmtepompen. De warmte/koude afgifte wordt verzorgd door toepassing van vloerverwarming als basis en een variabel volume ventilatiesysteem wat tevens op basis van CO2 meting wordt aangestuurd per ruimte.

Bijzonder aan deze school is dat er op het dak een plantenkas wordt gerealiseerd. De lucht ten behoeve van de ventilatie van de school wordt (deels) via deze kas aangezogen. 

Het gerealiseerde energielabel wordt A++++ waarbij de EPC 0,43 zal zijn. De school voldoet aan het meest recente PvE Frisse scholen klasse B.

De school is volledig voorzien van LED verlichting, gelijkstroom ventilatoren, PV installatie en aanwezigheidschakelingen in de algemene ruimten zoals toiletten, werkkasten etc. De regeltechniek wordt gerealiseerd waarbij zonwering, lichtschakeling, temperatuurregeling en CO2 meting geïntegreerd zijn. Het aantal regelcomponenten per lokaal wordt hierdoor tot een minimum beperkt. De brandmeld- en ontruimingsinstallatie is ontworpen conform Risico- en Managementprogramma Onderwijsinstellingen Amsterdam.

Voor "De Knotwilg" zijn verschillende bouwfysische berekeningen gemaakt zoals: Daglichttoetreding, ventilatie, verkeersbelasting op de gevel, geluidwering van de gevel, nagalm berekeningen lokalen en algemene ruimten, geluidweerstand berekeningen constructies en geluiduitstraling naar de omgeving. Middels het maken van Temperatuur Overschijdingsberekeningen is het gebouw in een dynamisch model doorgerekend zodat vooraf op basis van interne en externe thermische belasting (theoretisch) grootheden als koellast, verwarmingsvermogen en dus uiteindelijk het binnenklimaat zijn bepaald. Voor de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning zijn de volgende berekeningen gemaakt: EPG-, daglicht-, ventilatie-, gebruiksoppervlakte- en milieuprestatieberekening.

Abe Sijperda
Vragen?
Ik help u graag verder.
06 24946202
Bezig met laden