HKC De Wereldboom

Amsterdam

’NUL OP DE METER - FRISSE SCHOLEN KLASSE B - ENG - BIM’
Opdrachtgever:
Stichting Kolom
Disciplines:
Installatietechniek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaam, BENG

Kenmerken:

Aan de Peelstraat in Amsterdam-Zuid is begin 2019 de nieuwbouw voor het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom opgeleverd. In het gebouw zijn twee scholen voor Speciaal Onderwijs (140 leerlingen) en een nieuw gestichte school voor Primair Onderwijs (groep 1 t/m 8) op Humanistische grondslag (336 leerlingen) gehuisvest. In het gebouw zit tevens een Kinderdagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, een BSO, ruimte voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en een gymzaal met breder gebruik voor de buurt en verenigingen en mogelijkheden voor maatschappelijk gebruik van ruimten. Het resultaat is een functioneel alles-in-1-concept voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met integraal passend onderwijs. De meerwaarde ontstaat door de integratie van de verschillende typen onderwijs, de KDV, BSO en sportfaciliteiten in een functioneel, toegankelijk, flexibel, veilig, gezond, fris, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw met een gezonde exploitatie. Totaal bvo: 4.200m2.

Bijzonderheden:

Adviesbureau Sijperda-Hardy heeft de advisering technische installaties, bouwfysica en brandveiligheid voor dit project uitgevoerd. Het betrof een traditioneel proces waarbij een aanbesteding op basis van bestek en tekeningen (BIM) heeft plaats gevonden. Tijdens de realisatie is tevens de bouwbegeleiding en oplevering door ons bureau verzorgd.

Er is gestart met een integraal haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van duurzame technieken in combinatie met het bepalen van de bouwfysische uitgangspunten. Op basis van dit onderzoek is een systeemkeuze vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en architect. Uiteraard is financieel onderbouwd waarbij investering en exploitatiekosten (energie en onderhoud) inzichtelijk zijn gemaakt waardoor er een gefundeerde keuze gemaakt is op basis van economische en duurzame haalbaarheid.

De Wereldboom is een zogenaamde NOM school (Nul Op de Meter) en is energieneutraal. De primaire opwekking van de warmte en koeling wordt verzorgd door twee lucht/water warmtepompen. De warmte/koude afgifte wordt verzorgd door toepassing van vloerverwarming/koeling als basis en een centraal variabel volume ventilatiesysteem wat tevens op basis van CO2 meting wordt aangestuurd per ruimte. Op het dak van de school zijn 660 PV panelen aangebracht (SDE+ subsidie) gecombineerd met een groen hellend dak (subsidie 'groendak'). De hoge rc-waarden voor de buitenschil in combinatie met HR++ glas en een qv10 ≤ 0,3 zorgen voor een uitstekend geïsoleerd gebouw.

De school is volledig voorzien van LED verlichting, gelijkstroom ventilatoren, PV installatie en aanwezigheid schakelingen in de algemene ruimten zoals toiletten, werkkasten etc. De regeltechniek wordt gerealiseerd waarbij zonwering, lichtschakeling, temperatuurregeling en CO2 meting geïntegreerd zijn. Het aantal regelcomponenten per ruimte (lokaal/leerdomein/instructieruimte)wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

De brandmeld- en ontruimingsinstallatie is ontworpen conform Risico- en Managementprogramma Onderwijsinstellingen Amsterdam.

Intern flexibel gebouw
Er is gekozen voor een installatieopzet per zone. Binnen de zone is er een vrije indeling mogelijk voor wat betreft gebruik van de ruimte zoals lokalen, leerdomein en instructieruimtes. Om de vrije indeling installatietechnisch te faciliteren is de vloerverwarming, luchtbehandeling (temperatuur, CO2) en verlichting per deelzone na te regelen. Daarnaast is alle verlichting dimbaar uitgevoerd waardoor in een lokaal de vereiste 500 lux is te realiseren maar ook eventueel 300 lux wanneer het onderwijs daarom vraagt of een ruimte verandert van functie.

Voor al onze ontwerpen, zo ook voor De Wereldboom wordt voor wat betreft de circulariteit zo veel mogelijk getracht herbruikbare materialen toe te passen en de installatieonderdelen eenvoudig en demontabel uit te voeren waar mogelijk. Hierbij is de 'Greenworks' lijst leidend.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Zoveel mogelijk zijn 'plug & play' installatieonderdelen gebruikt zoals armaturen voorzien van stekker, losse ventilatie-units, demontabel leidingwerk voor water en CV, etc.
  • Toepassing gerecyclede PVC afvoerleidingen.
  • Geen leidingwerk en kanalen ingestort in vloeren en steenachtige wanden wat demontage en hergebruik mogelijk maakt wanneer het pand zijn levensduur heeft bereikt.
  • Modulair ontwerp van E en W installaties wat vervanging, aanpassing of uitbreiding in de toekomst makkelijker mogelijk maakt.
  • Zoveel als mogelijk toepassing van kabelgoten wat eventueel circulair gebruik mogelijk maakt.
  • Toepassing halogeenvrije installatiekabel (geen schadelijke stoffen en koper is recyclebaar).

We hebben getracht een zo logisch mogelijk integraal ontwerp te maken zoals toepassen van handelsmaten (eenvoudig verkrijgbaar, weinig restafval), ontwerp met minimale leidinglengtes, etc.

Uiteraard is tijdens de realisatie het bouwafval gescheiden zodat overtollige materialen eventueel konden worden gerecycled.

Abe Sijperda
Vragen?
Ik help u graag verder.
06 24946202
Bezig met laden