IKC De Sprong

Leeuwarden

’Frisse scholen klasse B’
Opdrachtgever:
Bisschop Möller Stichting
Disciplines:
Installatietechniek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaam

Kenmerken:

Totaal ca. 2.100 m2 bvo

De nieuwbouw van IKC De Sprong zal na realisatie huisvesting bieden aan ca. 390 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zowel voor het basisonderwijs als voor de kinderopvang. De gebruikers zijn de Bisschop Möller Stichting en Sinne Kinderopvang, beide te Leeuwarden.

Bijzonderheden:

Het installatie ontwerp van IKC de Sprong/IKC Teresa voldoet aan het Programma van Eisen Frisse scholen klasse B.

In het ontwerpfase zijn middels gebouwsimulatie berekeningen zowel de bouwkundige als installatietechnische uitgangspunten voor het binnenklimaat bepaald om te kunnen voldoen aan het PvE klasse B. Vervolgens zijn uitgangspunten verwerkt in het ontwerp.

Bouwkundig heeft dit geleid tot hogere isolatie waarden van de buitenschil.

  • de buitenbeglazing is uitgevoerd als triple beglazing (HR+++)
  • isolatie waarde voor de buitenwanden van 6.00 m2.K/W
  • isolatie waarde dak constructie van 10.00 m2.K/W
  • isolatie waarde vloer 5.00 m2.K/W
  • Qv 10, 0.40 dm3/s.m2

Installatietechnisch heeft dit geleid tot onderstaande installatie:

De benodigde warmte en koude wordt opgewekt middels buiten opgestelde lucht/water warmtepompen. Middels deze warmtepompen wordt in de winter de vloer van het kinderdagverblijf middels vloerverwarming verwarmd. In elke verblijfsruimte is een ruimtetemperatuur opnemer geplaatst welke de temperatuur van de toegevoerde ventilatie lucht naverwarmd. In de zomer wordt de temperatuur van de toegevoerde ventilatie lucht per ruimte gekoeld. De ruimten zijn middels de ruimteopnemer +2C en -2C na te regelen.

De op het zuiden gelegen trappenhuis wordt middels een luchtbodemwisselaar in de zomer gekoeld met verse buitenlucht. In de ruimte is een temperatuur opnemer geplaatst welke bij het oplopen van de temperatuur een box ventilator aanstuurt. De toevoerlucht wordt middels het accumulerend vermogen van de luchtbodemwisselaar (kunststof buis welke ca. 1.5mtr onder maaiveld gelegen is) gekoeld toegevoerd. Omdat het elektrisch vermogen van de ventilator gering is ten opzichte van het koelvermogen wordt een hoog rendement gehaald.

Op zolder staan een tweetal luchtbehandelingskasten opgesteld met een warmte terugwin unit (warmtewiel). Middels deze luchtbehandelingskasten worden alle verblijfsruimten vraag gestuurd geventileerd. Hiervoor zijn in de ruimten CO2 opnemers geplaatst.

Alle armaturen zijn in LED uitgevoerd en worden geschakeld op afwezigheid. De armaturen dienen middels een schakelaar te worden ingeschakeld en worden automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de verlichting ten aller tijden automatisch wordt ingeschakeld wat niet in alle gevallen wenselijk is.

Op het dak van de fietsstalling zijn PV panelen geplaatst.

Voor het gebouw is een energielabel opgesteld A+++.

Abe Sijperda
Vragen?
Ik help u graag verder.
06 24946202
Bezig met laden