Revitalisatie Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

Opdrachtgever:
Onderwijsgroep Amersfoort
Disciplines:
Installatietechniek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaam

Kenmerken:

Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt krijgt een nieuw gebouw. Het huidige gebouw wordt deels gesloopt en nieuw gebouwd, en deels gerenoveerd. Totaal 6.500 m2 bvo.

Bijzonderheden:

Bouwfysica:
Middels een gebouwsimulatie berekening zijn niet alleen de verwarming- en koelvermogens bepaald maar zijn ook de bouwfysische uitgangspunten van het gebouwontwerp bepaald. Op basis hiervan kan het te verwachten binnenklimaat niveau bepaald worden. Tevens is het optimum gezocht in de isolatie van de buitenschil waarbij de energiekosten zijn vergeleken met de meerinvestering van de isolatie. Tevens zijn de eigenschappen van het toe te passen glassoort bepaald (isolatie- ZTA, LTA waarde). Middels de gebouwsimulatie berekening wordt een optimum gezocht in het bouwkundig ontwerp en het installatieontwerp.

Installatieconcept:
De (monovalente) all electric opwekkingsinstallatie bestaat uit een lucht/water warmtepomp. Deze staat verdiept op het dak opgesteld om deze aan het zicht te onttrekken en om de geluiduitstraling te beperken. De warmtepomp voedt, met tussenplaatsing van een tweetal buffervaten, de verschillende distributiegroepen. Omdat deze middels een "change over" systeem zijn aangesloten is het mogelijk de verschillende bouwdelen en ruimten gelijktijdig te verwarmen en te koelen.
De ruimten worden in basis verwarmd en gekoeld middels vloerverwarming/koeling. Alle verblijfsruimten worden in temperatuur na-geregeld door de temperatuur van de ventilatielucht na te verwarmen of te koelen. Dit afgiftesysteem geeft een hoog binnenklimaat niveau door een gelijkmatige warmte/koude verdeling, voorkomt koudeval (gunstige straling asymmetrie) en is door de na-regeling snel te beïnvloeden.
Het gebouw wordt gebalanceerd geventileerd middels een aantal luchtbehandelingskasten met warmte- en vochtterugwinning. Om onnodige hoge luchtdebieten te voorkomen worden de ruimten op basis van bezetting geventileerd wat tevens gunstig is voor de exploitatiekosten. Om de warmtelast in de zomer te voorkomen wordt de ventilatielucht in de ruimten nabij de glasgevel afgezogen. Hierdoor wordt de warmtelucht (veroorzaakt door de glaspui) meteen bij de bron afgevoerd. Dit voorkomt een hoge koellast.

Energiezuinig:
Door het beperken van het verwarming- en koelvermogen worden de energielasten beperkt. Deze energielasten worden afgedekt door de zonnepanelen welke opgesteld staan op het platte dak.

Infiltratie:
Het hemelwater wordt middels infiltratiekratten afgevoerd in de bodem wat het gemeenteriool ontlast.
 

Abe Sijperda
Vragen?
Ik help u graag verder.
06 24946202
Bezig met laden