Rekenwerk duurzaamheid & energie
Onmisbaar en actueel

Rekenwerk duurzaamheid & energie

Op het gebied van duurzaamheid & energie kunnen wij u van dienst zijn met de volgende rekenwerkzaamheden:

 • Energielabel utiliteitsbouw detailmethodiek (nieuwbouw)
 • Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen (EPA-U)
 • Berekening Energie-Index (huurwoningen, voorheen energielabel woningbouw)
 • Berekening maatregelen t.b.v. verbetering energielabel (utiliteit) of Energie-Index (woningen)
 • GPR-gebouwberekening
 • Energielabel utiliteitsbouw detailmethodiek (nieuwbouw)
 • Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen (EPA-U)
 • Berekening Energie-Index (huurwoningen, voorheen energielabel woningbouw)
 • Berekening maatregelen t.b.v. verbetering energielabel (utiliteit) of Energie-Index (woningen)
 • GPR-gebouwberekening
 • BENG-berekening (bijna energieneutraal gebouw)
 • EPV-berekening (energieprestatievergoeding)

In het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn kleine en middelgrote bedrijven verplicht een energie-audit uit te voeren. Sinds 2015 is het bevoegd gezag begonnen met controleren of voldaan wordt aan deze verplichting. Een energie-audit in het kader van EED dient elke 4 jaar uitgevoerd te worden.

Is uw bedrijf auditplichtig?
Ondernemingen zijn audit plichtig als ze voldoen aan onderstaande uitgangspunten:
** Aantal medewerkers (FTE) > 250.
** Jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

(Bedrijven die zijn toegetreden tot de MEE of de MJA3 of bedrijven die Europees of internationaal gecertificeerd zijn, worden vrijgesteld van een audit plicht. In sommige gevallen zijn overheden en openbare instelling ook audit plichtig.)
 
Wat houdt een energie audit in?
Tijdens de energie audit worden relevante energiestromen in het gebouw inzichtelijk gemaakt. In de EEDrapportage worden deze gegevens vertaald naar begrijpelijke informatie. De rapportage wordt opgesteld op basis van de voorschriften van RVO. De rapportage bevat de volgende onderdelen:
** Een overzicht van de relevante energiestromen voor gebouwen, installaties, vervoer en warmte.
** Een beschrijving van factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
** Een beschrijving van verbetermaatregelen en kostenefficiënte energiebesparingsmogelijkheden.

Het (laten) uitvoeren van de energie audit in het kader van de EED komt in veel gevallen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de EIA. De meeste energiebesparingsmaatregelen komen ook in aanmerking voor EIA, MIA of VAMIL.
 
Verplichting tot uitvoeren van energie besparende maatregelen
Naast de EED-wetgeving is er de wet milieubeheer. Iedere ondernemer die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruikt, valt onder het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet milieubeheer. Ondernemers worden in deze AmvB verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Indien u vragen heeft over energie audits, EED, energie monitoring of de wet milieubeheer, neem dan contact op met ons bureau. Wij staan u graag te woord.

 

 • Conform de nieuwste regels
 • Pragmatisch
 • Vakwerk door team van specialisten
Klaas Brandsma
Vragen?
Ik help u graag verder.
0515-429787
Bezig met laden